Diodo: Definición

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba

 

 

 

Diodo: Polarización Directa y Polarización Inversa

 

 

 

 

Arriba

 

 

 

Diodo: Modelos  Lineales

 

 

 

 

Arriba

 

 

 

Diodo: Modelo No Lineal

 

 

 

 

Arriba

 

 

 

Ver

Calculadora de Magnitudes del Diodo

 

 

 

 

Arriba

 

Arriba